Byggstart

SEPU har fått i uppdrag av Brf Härden 117 via HSB konsult att genomföra en totalentreprenad. I uppdraget ingår bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar och installation av VVC för bad, kök. Fastigheterna består av två huskroppar med sammanlagt 120 lägenheter. Byggår 1969. Fastigheten är belägen på Pilvägen 24-46 i Sollentuna. HSB konsult är projektledare.

Projektet genomförs med kvarboende.

Produktionsstart aug 2015. Färdigställande i juni 2016.

För ytterligare information, kontakta: Patrik

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *