Integritetspolicy GDPR

Den 25 maj ersattes Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, GDPR- Generel Data Protection Regulation. Den nya förordningen innebär att alla personer i Sverige har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvariga måste kunna tillgodose. 

Så här behandlar vi personuppgifter:

Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.   

Vi använder endast information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och oss i samband med vår affärsrelation med din arbetsgivare samt på ett sätt som är kutym vid denna typ av affärsrelation. Typiskt sett kan vi ha information om ditt namn och dina kontaktuppgifter exempelvis din e-postadress, telefonnummer etc. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter såvida du inte uttryckligen gett ditt medgivande. Informationen används för att kunna kommunicera och förmedla information till dig om våra affärsrelationer, produkter eller tjänster, för att kunna skicka dig intressant och relevant nyhetsinformation samt för övriga erbjudanden och marknadsaktiviteter. Vi kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.  

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetpolicy eller databehandling eller om du vill begära tillgång till, ändra eller radera den information som finns kopplad till dig som person. Vänligen kontakta oss via hänvisad e-postadress info@sehed.se